Poród

Indywidualna Szkoła Rodzenia
Konsultacja Przedporodowa z Doula
Pakowanie do Szpitala
Doradztwo w Zakresie Wyboru Szpitala i Aranżowaniu Położnej
Konsultacja z Psychologiem